Valpar

Liten uppfödning i hemmiljö

A - kullens sju valpar föddes år 2019

B - kullens åtta valpar föddes år 2021

C - kullens åtta valpar föddes år 2021

D kullens sex valpar föddes år 2022

E kullens sex valpar föddes 2023