Individbilder 2 veckan

Individ bilder på valparna den 11 juli