Individbilder 6 veckan

Individ bilder på valparna den 8 augusti