Individbilder 1a veckan

Individ bilder på valparna när de är 1 vecka gamla. Fotograf är Almas matte Anna.