Individbilder första veckan

Individ bilder på valparna när de är 5 dagar gamla.